HAGOROMO

 

 

Direction : Tamon YASUNAGA
Art Direction, Logo Design : Makiko SHIMIZU(TREE)
Silkscreen Print : Hidetoshi ANDO
2013